Seminar activities 1995-1996

September 20. Course on Probabilistic Algorithms: Introduction. The median. Quicksort. William Steiger, Dept. of Computer Science, Rutgers University.

September 27. Course on Probabilistic Algorithms: Convex Hulls.William Steiger, Dept. of Computer Science, Rutgers University.

October 4. Course on Probabilistic Algorithms: Minimum Spanning Tree of a Graph. William Steiger, Dept. of Computer Science, Rutgers University.

October 11. Énumeration, langages algèbriques et grammaires d’objects. Application à l’énumeration des polyominos. Jean-Marc Fédou. LABRI, Université de Bordeaux.

October 18. Course on Probabilistic Algorithms: Computing the volume of polytopes. Imre Bárány, Math. Institute of the Hungarian Academy of Sciences.

October 25. Course on Probabilistic Algorithms: Rapidly Mixing Markov Chains in Statistical Physics. Alistair Sinclair, University of California at Berkeley.

November 8. Course on Probabilistic Algorithms: Slope Selection (I). William Steiger, Dept. of Computer Science, Rutgers University.

November 15. Course on Probabilistic Algorithms: On a Strenghtening of Brook’s Theorem with Applications. Bruce Reed, Centre National de la Recherche Scientifique.

November 22. Course on Probabilistic Algorithms: Slope Selection (II). William Steiger, Dept. of Computer Science, Rutgers University.

December 13. Independència visual i altres problemes red-blue. Carles Seara, Dept. de Matemàtica Aplicada II, UPC.

December 20. Estructures bàsiques de proximitat per a punts. Ferran Hurtado, Dept. de Matemàtica Aplicada II, UPC.

January 10. Enumeració de grafs geomètrics. Mercè Claverol. Dept. de Matemàtica Aplicada i Telemàtica, UPC.

January 17. Aspectes combinatoris de triangulacions al pla. Marc Noy, Dept. de Matemàtica Aplicada II, UPC.

January 24. Problemes oberts sobre triangulacions en 21/2D i en 3D. Ferran Hurtado, Dept. de Matemàtica Aplicada II, UPC.

February 21. An optimal algorithm for computing k-levels. Jean-Marc Robert, Université du Québec à Chicoutimi.

February 28. El graf de tetraedralitzacions del cub. Antoni Montes, Dept. de Matemàtica Aplicada II, UPC.

March 13. Visualització d’objectes amb miralls. Vera Sacristán, Dept. de Matemàtica Aplicada II, UPC.

March 20. k-particions separables. Ferran Hurtado, Dept. de Matemàtica Aplicada II, UPC.

April 10. Cobriment de grafs amb arbres. Oriol Serra, Dept. de Matemàtica Aplicada i Telemàtica, UPC.

April 17. Matroïdes orientés et géométrie (I). Michel Pocchiola, École Normale Supérieure et CNRS.

April 24. Matroïdes orientés et géométrie (II). Michel Pocchiola, École Normale Supérieure et CNRS.

April 29. Landmarks for watchman tours. Henk Meijer, Dept. of Computer Science, Queen’s University.

May 8. Visibilitat en escenes discretitzades. Isabel Navazo i Sebastià Vila, Grup de Gràfics del Dept. de Llenguatges i Sistemes Informàtics, UPC.

May 15. Geometria integral aplicada al càlcul de factors de forma. Narcís Coll, Departament d’Informàtica i Matemàtica Aplicada, Universitat de Girona.

May 22. Lectures on Computational Geometry: Proximity Graphs and Their Applications. Godfried Toussaint, McGill University.

May 29. Lectures on Computational Geometry: Practically Eficient Algorithms for Triangulating a Simple Polygon. Godfried Toussaint, McGill University.

June 5. Lectures on Computational Geometry: Computing Shortest Transversals of Sets. Godfried Toussaint, McGill University.

June 12. Lectures on Computational Geometry: Mobility of objects in Space (I). Godfried Toussaint, McGill University.

June 18. Lectures on Computational Geometry: Mobility of Objects in Space (II). Godfried Toussaint, McGill University.

July 3. Lectures on Computational Geometry: Facility Location. Godfried Toussaint, McGill University.

July 10. Lectures on Computational Geometry: Removing Degeneracies in Computational Geometry. Godfried Toussaint, McGill University.

July 17. Approximate shortest paths on arrangements of lines. Prosenjit Bose, Université du Québec à Trois Rivières.