Beques esporàdiques per a projectes concrets

És possible obtenir fons per convocar altres tipus de beques. Les tasques associades a aquestes beques estan sempore directament relacionades amb alguna línia de recerca en curs i, la major part de les vegades, la tasca duta a terme amb la beca pot constituir un TFG o un TFM. Per a més informació contacteu directament amb mi.