Beques de suport a la docència

Destinades a estudiants de grau, màster, enginyeria i llicenciatura

Tasques a realitzar
Es tracta de beques per a donar suport a assignatures. En aquest cas, a assignatures de Geometria Discreta i Algorítmica o Computacional (FIB, FME). Concretament, les tasques a fer per part de la persona que obtingui una d’aquestes beques són:
– Col·laborar en la millora del software de suport a les pràctiques de l’assignatura.
– Experimentar noves pràctiques de l’assignatura.
– Crear applets per a il·lustrar algoritmes que s’expliquen a l’assignatura.
– Implementar algoritmes i simuladors, per a il·lustrar algoritmes relacionats amb projectes final de carrera.

Requisits
– Llenguatges informàtics a triar: C++, OpenGL, Java,…

Durada de la beca
La durada d’aquestes beques és variable, entre 1 i 4 mesos. Les dates es poden adaptar segons les necessitats de la persona que obtingui la beca, d’acord amb la professora responsable.

Dedicació
Entre 5 i 10 hores / setmana

Horari
L’horari s’establirà d’acord amb la persona que obtingui la beca. La tasca a fer no requereix presencialitat.

Remuneració
Aproximadament 236,70 € / mensuals (en el cas de 10 hores/setmana), als quals s’hi aplica una retenció del 2% d’IRPF.

Situació actual
Per fer el seguiment de la convocatòria d’aquestes beques, seguiu aquest enllaç.