Grants / Beques

Hi ha diversos tipus de beques per a estudiants de diversos nivells:

  • Beques de suport a la docència, destinades a estudiants de grau, màster, enginyeria i llicenciatura + info
  • Beques de col·laboració, destinades a estudiants del darrer curs del grau, llicenciatura o enginyeria o primer curs de màster + info
  • Beques doctorals, destinades a estudiants que volen fer la tesi doctoral + info
  • Beques esporàdiques, destinades a projectes concrets + info