Publications

 ● Computational/combinatorial/discrete geometry
          ○ General            ○ The flip corner
 ● For nonspecialists
Back to the main page

For nonspecialists

(send me a mail if a paper is not electronically available: FerranDOTHurtadoATupcDOTes)

Les matemàtiques i les seves aplicacions científiques i tècniques. Ferran Hurtado.
(Ponència al Parlament de Catalunya amb ocasió de l'Any Mundial de les Matemàtiques)
Commemoració de l'Any Mundial de les Matemàtiques, Edicions del Parlament de Catalunya, pp. 110-120 (in Catalan), June 2000.
Click here to get a pdf version (17K).

Geometria i noves tecnologies.  Ferran Hurtado.
(Article divulgatiu per a estudiants acabant la secundària)
Temes de matemàtiques per a estudiants de secundària, Publicacions de la Fac. de Matem. i Estad. de la Univ. Politècnica de Catalunya, pp. 19-29 (in Catalan), February 2002.
Click here to get a pdf version (331K).
 
 

Back to the main page

(Last update of this page: April 2003)